Site Takip

Bridgestone

Garanti

Garanti Koşulları

1) Garanti süresi lastiğin teslim ve fatura tarihinde başlar, 2 yıl  veya 1,6 mm diş derinliği kalana kadar (hangisi önce dolarsa) sürer.

2) Fabrikamızda üretilen, her dış ve iç lastik;  üretim, malzeme, ve işçilik hatalarına karşı firmamız garantisi altındadır.

3) Lastiğin, garanti  süresi  içerisinde arızalanması durumunda;  tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir.  Lastiğin  tamir ve inceleme süresi en fazla 20  iş günüdür.  Bu süre; lastiğin, firmamızın yetkili satıcısına  teslim tarihinden itibaren başlar.

4) Lastiklerin  garanti süresi içerisinde  üretim, malzeme ve işçilik hatalarından  dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin  mümkün  olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5) Lastiğin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu  bildirerek sözleşmeden dönme,
 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 c) Aşırı  bir masraf gerektirmediği  takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 d) İmkan varsa,  satılanın  ayıpsız bir  misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.

6) Tüketicinin,  ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 a) Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması 
 b) Tamir için gereken  azami sürenin aşılması
 c) Tamirinin  mümkün olmadığının,  yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini  veya imkan varsa malın ayıpsız  misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

7) Lastiğin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  kaynaklanan konularda ve özellikle aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca  tespit edilen 1.6 mm. diş derinliğine kadar aşınması ile lastik, kullanım ömrünü tamamlamış olacağından garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

8) Tüketiciler şikayet ve  itirazları konusundaki başvurularını tüketici  mahkemelerine ve  tüketici hakem heyetlerine yapma hakkına sahiptirler.

9) Tüketiciler, bildirimlerini telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup yoluyla Bridgestone yetkili satıcısına veya Bridgestone Müşteri İletişim Merkezi’ ne yapabilir.

10) Tüketici, Garanti  Belgesi  ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması  ve Piyasa Gözetimi  Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti nasıl uygulanır?

1) Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber yetkili Bridgestone bayisine getirilmesi gerekir.

2) Bridgestone bayisine teslim edilen başvuru konusu lastik, Bridgestone Teknik Heyeti tarafından titizlikle incelenir.

3) İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.

4) Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri bayimiz tarafından yapılır.

5) Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeler sırasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere bayimize teslim edilir.

Garanti kapsamı dışında kalan hususlar:

1) Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler

2) Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar

3) Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler

4) Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar

5) İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar

6) Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar

7) Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar

8) Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar

9) Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları

10) Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar

11) Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar

12) Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler

13) Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar

14) Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler Bridgestone garanti kapsamı dışındadır.

Garanti başvuru sorgulama

Garanti başvurunuz varsa; lastiğinizin inceleme sonucunu, size iletilen referans no ve şifresini ilgili alanlara girerek takip edebilirsiniz.

  • Gönder
X